Queen Sized Sweet Land

QUEEN SIZED SWEET LAND*RU
BSH c (liliowy)
kocur - male urodzony 04-06-2015 r.
Father - ICh. Your Majesty Neelix, BSH a
Mather - Ch. Your Majesty Fiesta Spring Joy, BSH b 03

Nie użyczamy kocurów do kryć zewnętrznych!


kot brytyjski - Queen Sized Sweet Land kot brytyjski - Queen Sized Sweet Land
kot brytyjski - Queen Sized Sweet Land kot brytyjski - Queen Sized Sweet Land
kot brytyjski - Queen Sized Sweet Land kot brytyjski - Queen Sized Sweet Land

Z nabywcami kociąt zawsze podpisujemy
UMOWĘ KUPNA - SPRZEDAŻY 


Umowa kupna Kota brytyjskiego
Umowa Kupna Kota.